Půjčka na směnku, na co si dát pozor

Půjčka na směnu je často vnímána negativně, a v řadě případů oprávněně. Má však také své výhody, které vám běžné půjčky neposkytnou. Často se tato forma využívá při půjčování peněz mezi dvěma fyzickými osobami.

Na správné sestavení a sepsání směnky by měli dávat pozor zejména věřitelé. Pokud totiž některou podstatnou nebo dokonce povinnou náležitost směnky opominou, stane se jejich směnka neplatná a tudíž nevymahatelná.

Právní náležitosti směnky

Mezi zákonné náležitosti patří následující:

Kdy je směnka neplatná

Směnka je neplatná, pokud neobsahuje všechny zákonné náležitosti uvedené výše. Pokud se spor o platnost takové směnky dostane až k soudu, bývá v drtivé většině soudní řízení rozhodnuto ve prospěch dlužníka.

Směnka však může být neplatná i v dalších případech. Zcela jistě, pokud je například dvou či více jazyčná. To je nepřípustné. Pozor tedy například na správné označování měny nebo místa vystavení směnky. Problematický se může stát také chybný zápis data vystavení, kdy se omylem uvede datum, které neexistuje (například 31.4.2021).

Problém jsou padělané směnky

V porovnání se zahraničím se u nás směnky padělají mnohem častěji. Potíž tkví hlavně v tom, že směnku můžete napsat prakticky na cokoliv, třeba i na pivní tácek nebo ubrousek. Pokud obsahuje všechny formální náležitosti, je platná.

Zájmem padělatelů je tedy podpis. Teoreticky lze na směnku zneužít jakýkoliv podpis, třeba i z lístečku, na němž ve škole omlouváte dítě. Mnozí se domnívají, že ochranu před zneužitím zajistí používání odlišné parafy pro soukromé účely a pro bankovní styk. Omyl. Vždy jde o podpis dané osoby a dokazovat, že je sice pravý, ale určen pro jiné účely, bývá složité.

Doporučuje se také uvádět částku na směnce nejen číslicí ale ji slovy. Ač to není povinné. Lze tak předejít dodatečnému dopsání dalších číslic, které by podstatně navýšili bez vědomí dlužníka.

Jak podat směnku u soudu

Podíváme se na danou problematiku také z druhé strany, tj. pokud jste věřitel a dlužník vám směnku odmítá proplatit. Nezbývá vám tedy než se obrátit na soud.

Pokud jste směnku sepsali tak, aby obsahovala všechny požadované náležitosti, neměl by soud její pravost zpochybňovat. Soud tedy váš návrh na vydání směnečného platebního rozkazu přijme, a pokud bude vše v pořádku, tak vydá onen směnečný platební rozkaz, v němž žalovanému uloží, aby do 15 dnů zaplatit požadovanou částku a příslušné náklady řízení nebo aby v téže lhůtě sepsal a podal námitky, ve kterých je povinen přesně uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá.

Většinou dlužníci namítají, že dluh již splatili nebo že si žádné peníze nepůjčili, a úplně nejčastěji, že podpis na směnce není jejich. V takových případech soud většinou nařídí soudní jednání a začíná dokazování. Pokud zmíněné písemné námitky dlužník včas nepodá, má směnečný platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku.

Alternativy

Pokud jste ve špatné finanční situaci a nemůžete žádat o půjčku u klasické banky, protože máte exekuce nebo jiné špatné záznamy v registru, zkuste požádat o půjčku s exekucí. Bude zde na váš přihlíženo s přimhouřenými očima. Nebudete lustrovaní v bankovních a nebankovních registrech a navíc si můžete požádat až o 700.000,- Kč. Hledejte férového poskytovatele s férovými podmínkami a nízkým RPSN.